תקנון האתר והקורסים

כללי
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. האתר "קורסי אמזון מבית טליה גרטמן קורסים וסדנאות" (בכתובת https://www.gotoamazon.co.il), (להלן: "האתר"), הינו אתר המיועד למכירת קורסים מקוונים. האתר הינו בבעלות "טליה גרטמן, שיווק דיגיטלי מתקדם" ע.מ. 054946082. באתר זה נמכרים מוצרים כגון: קורסים דיגיטליים למכירות באמזון, שעות ייעוץ למכירות באמזון ומוצרי עזר דיגיטליים למכירות באמזון.
  פרטי התקשרות: רחוב שלווה 1, הרצליה טלפון: 054-3535700
 2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר או בקישור דרך האתר.

 

תנאי השימוש

רשאי לבצע פעולות רכישה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו חשבון פייפל או כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
חברות האשראי הינן: ישראכרט בע"מ, ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת פיימי בע"מ ולפי כללי אבטחת המידע.

 

פרטי המשתמש ופרטיות

 1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
 2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 3. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'.

 

תשלום ואספקה

 1. החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת פיימי ו/או מערכת רב מסר.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 3. קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.
 4. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  • במקרה של ביטול עסקת רכישת הקורס הדיגיטלי : תקופת הביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.
  • ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת [email protected]
  • במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוי בחברת האשראי.
 
 
תמיכה
התמיכה ניתנת לתלמידי קורס אמזון המלא במשך שישה חודשים ממועד הרכישה. על מנת לתאם שיחת תמיכה בזום או בסקייפ יש למלא טופס בקשה לתמיכה ופירוט קצר של השאלה שלך. 

 

תנאים נוספים

 • החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לאישור חשבון המוכר באמזון.
  החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים ו/או לקבל גישה לקורסהחברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או הלימוד המקוון בקורסים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 • במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת. 

 

הערות מסכמות

מטרת הקורס הנה לסייע ללומדים בקורס לפתוח חנות באמזון, לבחור מוצרים, ללמוד לשלוח את המוצרים למחסני אמזון ולהתנהל בפלטפורמת אמזון בכפוף להסכמת אמזון לפתיחת חשבון מוכר עבור התלמיד.

החברה אינה נוטלת אחריות על אי פתיחת חשבון אמזון ואי פתיחת החשבון אינה מהווה עילה לביטול הקורס ע"י התלמיד.

ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע"י רוכשי הקורס הם על אחריותו הבלעדית של רוכש הקורס וידוע כי אין ביכולתנו לקבוע עבורו את תמהיל המוצרים אותם הוא בוחר למכור באמזון, שיטות המכירה המועדפות עליו, בחירת הספקים והתקשורת בינו לבין כל הגורמים הקשורים בעסק שלו באמזון

החומר הנלמד בקורס תקף לכל מי שרוצה ללמוד לסחור באמזון ויש בו חשיבות גדולה בצעד הראשון לתחילת התהליך אך אינו מהווה ערובה להצלחה עסקית באמזון.
מטרת הקורס לתת לאנשים כלים מעשיים למסחר באמזון אך הוא אינו מהווה תחליף להתנסות מעשית בתחום וכן אינו יכול לכסות את כל הידע הקיים בדיגיטל בכל הנוגע למכירות בדיגיטל בכלל ובאמזון בפרט.
אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות ובטיפים המלווים את האתר והקורסים השונים, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.
אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר תוך תיאום ציפיות ריאלי ומתן ערוצי תמיכה דיגיטליים למענה על שאלות. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסויימות, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי, עסקי, מיסויי כזה או אחר.